Minimalne alimenty na dziecko 2023. Podajemy wartość najniższej kwoty

Minimalne alimenty na dziecko to wypłacana co miesiąc kwota, która z założenia powinna wystarczyć opiekunowi na utrzymanie pociechy i zrealizowanie wszystkich jej potrzeb. Kto może otrzymać alimenty? Są one wypłacane małoletnim, nad którymi opiekę sprawuje tylko jeden rodzic (pod warunkiem że tak orzeknie sąd), a także osobom spokrewnionym i spowinowaconym, które nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej i samodzielnie się utrzymać. Zobacz wideo Przyzwyczajenia, trendy, zalecenia medyczne i dobre rady.

Next post Samorządy coraz bardziej doceniają ubezpieczenia wzajemne Musk